Organik Hayvansal Üretimde Biyoteknolojik Uygulamalar

Kadir KARAKUŞ, Hasan ÇELİKYÜREK

Abstract


Organik hayvancılık, üretimde artan kimyasal girdilerin ve uygulanan bazı yöntemlerin kullanımının insan sağlığı ve doğa üzerinde yarattığı olumsuz etkilerin yanı sıra ticari problemlerin aşılmasında bir alternatif yöntem olarak doğmuştur. Aynı zamanda tüm canlılara ve çevreye dost üretim sistemlerini içeren; yetiştiricilikte, insana ve çevreye zararlı kimyasal girdilerin kullanılmadığı bir üretim şeklidir. Moleküler biyoloji ve genetik alanında yaşanan gelişmelere paralel olarak tarımsal üretimde biyoteknolojik uygulamalar hız kazanmıştır.  Biyoteknolojik yöntemler kullanılarak elde edilen konvansiyonel ürünler ve kullanılmadan ya da sınırlı kullanılarak elde edilen organik ürünlerin sağlık ve ekolojiye olan etkilerinin belirlenmesi ve tüketicilerin daha yoğun bilinçlendirilmesi gerekmektedir.

Keywords


Organik Hayvancılık, Organik Ürün, Biyoteknoloji

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Ak İ., (2002). Ekolojik Tarım ve Hayvancılık, Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi. Sayı: 2, s:31-39.

Anonim (2017a). Ecology and Farming Ecology & Farming No. 47 February 2010 ,plus IFOAM pages, Global Monitor, Publications and Events The magazine of the International Federation of Organic Agriculture Movements.

Anonim (2017b). Vaquitec, Ovitec, Cunitec, Porcitec, Agritec Software. http://www.agritecsoft.com/. (Erişim Tarihi: 3 Mayıs, 2017).

Çelikyürek H., Karakuş K., (2017). The Importance of Use of Computer Technology in Ecological Livestock, Türk Tarım-Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, vol.5, no:13, pp.1750-1756, 2017.

IFOAM (2014). The IFOAM NORMS for Organic Production and Processing Version Published in Germany. ISBN: 978-3-944372-10-5.

Karakuş K, Tuncer SS, Celen MF (2014). Organic Animal Production For Eastern Anatolian Region. International Mesopotamia Congress.

Karakuş K, Comba, B, Koyun H, Sarıpınar D, Taş A. (2015). Organik Hayvancılıkta Hayvan Davranışı ve Refahı.9. Ulusal Zootekni Bilim Kongresi, S.635, 3-5 Eylül KONYA.

Karakuş K, Koyun H, Taş A. (2016a). Goat in organic animal production. Turkish Journal of Scientific Reviews 9 (2): 03-05.

Karakuş K, Koyun H, Taş A. (2016b). The Importance of Keeping Records in Organic Animal Production. Turkish Journal of Scientific Reviews 9 (1):84- 85.

Kučević D, Trivunović S, Bogdanović V, Čobanović K, Janković D, Stanojević D. (2016). Composition Of Raw Milk From Conventional And Organic Dairy Farming. Biotechnology in Animal Husbandry 32 (2), p 133-143 , ISSN 1450-9156 Publisher: Institute for Animal Husbandry, Belgrade-Zemun.

Nauta W, (2009). Selective Breeding in Organic Dairy Production; PhD thesis; Institute of Animal Science (WIAS). Wageningen University.

Nauta W.J , Roep, D, Baars T, (2005). Animal breeding in organic dairy farming: an inventory of farmers' views and difficulties to overcome. NJAS-Wageningen Journal of Life Sciences. Volume 53, Issue 1, Pages 19-34.

Rahman G, Godinho D. (Ed). (2012). Tackling the Future Challenges of Organic Animal Husbandry. Proceedings of the ’2nd IFOAM / ISOFAR International Conference on Organic Animal Husbandry, Hamburg / Trenthorst, Germany, September 12-14.

Rahman G. (2006). Do endangered sheep breeds have an advantage in organic farming? In: Atkinson, Chris and Younie, David (Eds.) What will organic farming deliver?, AAB Office, Warwick, UK, Aspects of Applied Biology, no. 79, pp. 247-252.

Spengler Neff A, Mahrer D, Moll J, Burren A, Flury C. (2012). Analyses of different brown cattle breeds and their crosses in Switzerland, EAAP-meeting, Bratislava, August 27-31.

Yeşilbağ D. (2004). Tarımsal ve Hayvansal Ürünlerde Modern Biyoteknoloji ve Organik Üretim. Uludag Univ. J. Fac. Vet. Med. 23 (2004), 1-2-3: 157-162.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Animal Science and Products (JASP)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ISSN : 2667-4580

Journal of Animal Science and Products (JASP) is indexed in: