Zootekni Eğitimimize Bir Bakış ve Geleceğe Dönük Öneriler

Zafer ULUTAŞ, Arda YILDIRIM, Ahmet ŞAHİN

Abstract


Hayvancılığın gelişmesine mühendislik katkısı sağlayan tek meslek ziraat mühendisliğidir. Zootekni eğitimi alan ziraat mühendisleri Zooteknist ziraat mühendisi olarak sahada ve ilgili mevzuatların eklerinde belirtilmektedir. Ülkemizdeki mevcut zootekni eğitimi, Avrupa ülkelerinden farklı olup, üç yıl değil dört yıldır ve toplamda öğrenciler 240 AKTS’lik ders alır. Zootekni Lisans Programında öğrenim gören öğrenciler, çiftlik hayvanlarının bakımı, beslenmesi, üremesi ve ıslahı konusunda aldığı derslerin yanında sahadaki hayvancılık ve yem endüstrisine ilişkin dersler de alarak zootekni alanında yeterli beceri ve yetkinlikler kazanmaktadır. Ancak, yürürlükte olan 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununda ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde Zooteknist ziraat mühendislerinin yetkileri azaltılmıştır. Ülkemiz hayvancılığının bulunduğu durumdan daha ileriye taşımak için ziraat mühendislerimizin teknik bilgi ve donanımlarından daha fazla yararlanacak mevzuat iyileştirilmelerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu iyileştirmeler, mevcut ziraat fakültelerimizdeki zootekni lisans programlarına daha fazla ve nitelikli öğrenci akışını sağlayacaktır.


Keywords


Zootekni, lisans, mesleki beceri, yeterlilik, yetki

Full Text:

PDF (Türkçe)

References


Akman, N. 2003. Zootekni bilimi’nde araştırma öncelikleri. 3.Ulusal Zootekni Bilim Kongresi Bildirisi, Ankara.

Anonim, 1992. Ziraat Mühendislerinin Görev ve Yetkilerine İlişkin Tüzük (24.1.1992 tarih ve 21121 sayılı Resmi Gazete).

Anonim, 2010. Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazete).

Anonim, 2018a. Wageningen University & Research. Bachelor's Animal Sciences – WUR. https://www.wur.nl/en/Education-Programmes/Bachelor/bsc-programmes/bsc-animal-sciences/future-career.htm (Erişim Tarihi:29.05.2018).

Anonim, 2018b. University of Nottingham. Animal Science BSc. https://www.nottingham.ac.uk/ugstudy/courses/biosciences/animal-science.aspx (Erişim Tarihi:29.05.2018).

İŞKUR, 2018. Türk Meslekler Sözlüğü. https://www.turkiye.gov.tr/turk-meslek-sozlugu?submit, Erişim Tarihi: 28.05.2018).

YÖK, 2018. Program Atlası. https://yokatlas.yok.gov.tr/netler-tablo.php?b=10807, Erişim Tarihi: 30.05.2018).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Copyright (c) 2018 Journal of Animal Science and Products (JASP)

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License

ISSN : 2667-4580

Journal of Animal Science and Products (JASP) is indexed in: